UN PROJECTE EDUCATIU QUE COBREIX LES NECESSITATS DELS CENTRES DOCENTS A LA ACTUALITAT.

Transformem l'educació al lleure amb una eina pedagògica de qualitat. 

 

EXTRAESCOLARS 2016-17:

Activitats artístiques:

 
LLOC DE REALITZACIÓ.
Aula o aula multiusos
PARTICIPANTS:
Alumnes infantil i primària
GRUP MÍNIM:
8 alumnes
DIA I HORA:
A determinar pel centre
Ens conviden a sentir, explorar, conèixer i transformar la realitat, a la vegada que faciliten el desenvolupament integral i harmònic de les qualitats humanes.
La presència de l'art a l'educació ajuda a comprendre, sentir, pensar, expressar i construir.

OBJECTIUS:
 • Promoure el desenvolupament dels nens/es mitjançant les habilitats plàstiques, musicals, l'expressió corporal, etc.
 • Estimular el desenvolupament d'emocions i la seva expressió física, desenvolupar les habilitats plàstiques i artístiques dels participants. 
 
MODELAT:
És l'activitat artística amb més èxit. Es impressionant els que es pot arribar a fer amb aquesta argila tant especial que s'asseca a l'aire! Amb ella podem treballar la creativitat, la motricitat i les proporcions entre moltes i moltes altres coses.
HANDMADE: NOVA!!! 
S'exploren diferents disciplines de "Fet a mà", un moviment i tendència molt actual on s'experimenta amb diferents tècniques com ara el decoupage, scrapbooking, amigurumi, macramé, etc. Durant el curs escolars els alumnes conèixen diferents tècniques i treballen aplicant-ho a un projecte de duració aproximada d'un mes.
TALLER DE CUINA: NOVA!!! 
Alimentar-nos és una necessitat bàsica per a l'ésser humà, però també és un plaer i cada vegada més un art. Per aquest motiu volem oferir als infants la possibilitat d'aprendre les nocions bàsiques de la cuina. L'objectiu es que gaudeixin alhora que aprenen hàbits saludables i que els motivin a tastar aliments nous. S'adapta a l'infraestructura disponible, sempre tenint en compte la seguretat dels participats,la higiene i manipulació dels aliments, per aquest motiu serà s'elabora cuina freda i cuina en microones o que es pugui finalitzar fent la cuita a casa.
DIBUIX I PINTURA: Es treballen diverses tècniques amb diferents materials, potenciant el gust per l’expressió, la creativitat, la reflexió i l'afany de superació. L’objectiu de l’activitat és trobar un marc de representació d’allò que volem expressar sense paraules. Dins d’aquesta extraescolar treballem: nocions de pintura (cercle cromàtic), dibuix descriptiu, naturalista i ornamental, les ombres i la proporció. 
EXPRESSIÓ PLÀSTICA: Les arts plàstiques constitueixen un joc sensorial de la imaginació on influeixen el dibuix, la pintura, l'escultura i el modelatge, els "collages", ensamblatges, i el reciclatge. Tot això combinat de manera divertida i interessant per tal de que l'alumne pugui apendre a crear coses noves i a descobrir tot un món de possibilitats.
GUITARRA: Aquesta activitat apropa a l'alumne al coneixement d'aquest instrument, conèixer les possibilitats sonores d'aquesta i les seves característiques. Es treballa la comprensió del llenguatge musical per a la seva interpretació y l'adquisició d'una bona tècnica per a seguir evolucionant segons el nivell i experiència de cadascú.
MÚSICA: Te com objectiu despertar i estimular a l'infant en l'art musical i en el desig de fer música. L'alumne es el protagonista del taller. Ens centrem en que descobreixi el món sonor, les seves combinacions i que s'acostumi a escoltar diferents estils musicals.
PERCUSSIÓ: Amb materials senzills o fins i tot amb el propi cos poden ser capaços de reproduir i crear música. A aquest taller realitzen jocs i exercicis per tal de que l'alumne desenvolupi l'oïda, el ritme, la coordinació i complementin la seva formació musical.
TEATRE I EXPRESSIÓ CORPORAL: En aquesta activitat l'alumne aprén a conèixer i respectar el seu propi cos, relacionar-lo amb l’espai a partir del seu moviment i endinsar-lo dins de l’àmbit cognitiu, psicomotriu i social. A través de la interpretació teatral els infants aprenen un bon nombre d'habilitats i disciplines; actuar davant el públic, recitar correctament, cantar, expressar sentiments amb la veu i alhora compartir bons moments amb els seus companys. 
 

Activitats formàtives:

 

LLOC DE REALITZACIÓ.
Aula o aula multiusos
PARTICIPANTS:
Alumnes infantil i primària
GRUP MÍNIM:
8 alumnes
DIA I HORA:
A determinar pel centre

Refermem els continguts curriculars de matèries escolars reforçant el seu aprenentatge i fent que es consolidi.Es treballen des d'una perspectiva més interactiva i grupal

OBJECTIUS:
 • Millorar la capacitat intel·lectual dels nen/es, estimulant i reforçant les seves capacitat d'aprenentatge. Fem servir tècniques innovadores i dinàmiques de grup per mantenir l'atenció de l'alumne i que assoleixi els coneixements
MODELING IN ENGLISH: Es l'activitat d'anglès d'immersió lingüística més diferent ja que mitjançant el modelat aprenen aquest idioma d'una manera totalment lúdica. L'objectiu d'aquests tallers és fer que l'infant no tingui la sensació d'estar a classe sinó que s'endinsi en un món d'activitats i mitjançant aquestes reforci la part oral i agafi fluïdesa que l'animi a parlar a l'hora que aprén a modelar i tot el que fa referència a formes, proporcions i colors.
PLAY AND LEARN ENGLISH: En aquesta extraescolar es treballa l'anglès de manera vivencial. Volem trencar amb la dinàmica més comuna d'una classe d'anglès i endinsar als alumnes/as en un munt d'activitats realitzades totes totalment en anglès. Donem una especial importància a la comprensió auditiva i a la parla de l'anglès ja que els infants en aquest grup realitzen diferents activitats, jocs, manualitats, etc.  
ENGLISH PROGRAM RICHMOND: Desde Darte coneixem la importància de la llengua anglesa per al futur dels alumnes, per això una gran manera d'aprendre anglès a infantil i primària, d'una forma lúdica es emprant material didàctic curricular com un vehicle potent i motivador que ajuda a interioritzar els continguts treballats al programa. Es un salt qualitatiu ja que seguim programacions desenvolupades per personal altament qualificat en llengua anglesa de la prestigiosa editorial Richmond.
INFORMÀTICA: Ja sigui amb els ordenadors de l'escola o bé amb l'aportació dels pares d'un ordinador portàtil per al seu fill/a, en aquesta activitat treballem de forma divertida i depenent de l'edat, internet, processador de textos, programa de disseny, sistema operatiu, correu electrònic, cerca d'informació, etc
REFORÇ ESCOLAR / EINES D'ESTUDI: Activitat ideal per aquells alumnes que volen consolidar els coneixements adquirits a l’escola, o que necessitem reforçar continguts de matèries específiques. Es realitzen entrevistes amb els tutors de cada alumne per conèixer el seu expedient acadèmic i poder incidir en aquelles àrees i matèries en que el nen presenta més dificultats. Mitjançant un aprenentatge individualitzat no solament s’incideix en continguts acadèmics, sinó que també es treballen hàbits d’estudi bàsics, per exemple: hàbits posturals, la concentració, manipulació correcta del llapis bolígraf, cal·ligrafia, etc. També es donen a conèixer eines d’estudi: la biblioteca, internet, etc.
INICIACIÓ ALEMANY O XINÈS: Ofertem l'opció d'una quarta llengua extrangera. Les classes son impartides per professors amb mètodes de treball dinàmics i molt pràctics, amb molta conversa, amb l'objecte d'endinsar-los en la nova llengüa i cultura.
 

Activitats esportives:

 
LLOC DE REALITZACIÓ.
Recomanem gimnàs, patí o pistes.
PARTICIPANTS:
Alumnes infantil i primària
GRUP MÍNIM:
8 alumnes
DIA I HORA:
A determinar pel centre

L'esport es basa en el moviment corporal i desenvolupa, de forma integral i harmònica les capacitats físiques, afectives i cognitives de la persona.
La finalitat es millorar la qualitat de la participació humana en els diferents àmbits de la vida: familiar, social i productiu.

OBJECTIUS:
 • Iniciar l'alumne/a a una especialitat esportiva, adquirir coneixements sobre reglaments teòrics i la seva posterior posada en pràctica.
 • Introduir l'esport com a via per desenvolupament de capacitats perceptives, espaials i temporals.
 • Desenvolupar valors com la cooperació, el companyerisme, l'esperit de superació, l'esforç, la competitivitat positiva,...  
JOCS TRADICIONALS: NOVA!!! 
A l'actual societat tecnològica sembla que amb prou feines queda espai per fer activitats esportives o semiesportives, és per això que es pretén recuperar jocs de tota la vida que permeten als nens fer exercici, socialitzar, divertir-se amb activitats no tecnològiques. A partir de P3
BASKET: L'activitat serveix per iniciar els nens i nenes en aquest esport d’equip amb la finalitat última de fer-los gaudir d’aquest joc i d'estimar-se el bàsquet. 
Els principals objectius que es volen assolir són l’aprenentatge bàsic de la tècnica (bot, tir, desplaçaments...), el coneixement de les regles del joc i la importància del treball en equip. 
PATINATGE ARTÍSTIC: El patinatge suposa una nova manera de moure's i de desplaçar-se, per tant en aquesta extraescolar es preten que desenvolupar habilitats com l'equilibri i aprendre a realitzar diferents moviments, expressar-se al ritme de la música i aprendre els valors de treballar en equip. Amb l'alicient de monstrar-ho en una exhibició quan acaba el curs.
DANÇA MODERNA - HIP-HOP: Consisteix en una activitat divertida on l'alumne/a aprrén a coneixer i respectar el seu propi cos, relacionar-lo amb l'espai a partir del moviment, desenvolupar la sensibilització musical i sentit del ritme.
MULTIESPORT INFANTIL: Aquesta activitat té per objectiu introduir als infants en el món dels esports, ja siguin individuals o per equips. Mitjançant el joc i la pràctica d'esports concrets i adaptats a les seves necessitats l'infant anirà aprenent els valors que transmet l'esport.
FUTBOL: Practicar activitats esportives i recreatives dintre del recinte escolar i també en l’àmbit extraescolar; conèixer els aspectes tècnics i reglamentaris bàsics; comprendre la necessitat de respectar el reglament i prioritzar el joc nét.
Conèixer les tècniques bàsiques del futbol mitjançant la pràctica de jocs reglats i adaptats a les característiques dels alumnes. Introduir els alumnes en les accions motrius comunes d’inici als esports col·lectius i en l’acceptació dels aspectes reglamentaris.
ARTS MARCIALS: Us oferim la possibilitat d'entrar en contacte amb aquesta disciplina originaria del sud de la Xina. L'objectiu es el desenvolupament personal del nen estimulant atributs com l'actitud, el companyerisme i el respecte a més de dotar a l'alumne d'una gran habilitat i bona coordinació.
HOCKEY: Aquesta extraescolar es basa en el treball tècnic, tàctic i psicològic del dia a dia, i amb l'idea de que tots els jugadors han de gaudir de l'esport que practiquen i millorar constantment per arribar a aconseguir aquella fita que desitgen.
ESCACS: Entre d’altres valors, la pràctica dels escacs potencia la memòria i la capacitat de concentració. Alhora ajuda a l’alumne a tenir una millor capacitat d’elecció entre diferents possibilitats en un moment determinat (“pla de joc”) i enforteix el pensament lògic i racional. A més, com en d’altres esports i jocs permet entendre i posar a la pràctica valors com l’amistat i el respecte a l’adversari a través de la bona educació i esportivitat (saber perdre i saber guanyar).
 

Altres activitats:

 
  LLOC DE REALITZACIÓ.
Aula o aula multiusos
PARTICIPANTS:
Alumnes infantil i primària
GRUP MÍNIM:
10 alumnes
DIA I HORA:
A determinar pel centre

En els temps que vivim on l'estress i el poc temps per pensar o estar en harmonia amb nosaltres mateixos es molt important aconseguir que l'infant pugui canalitzar i administrar totes les coses que li passen al seu voltant i els canvis que pot tenir al seu entorn.

OBJECTIUS:
 • Que cada nen/a aprengui a estimar-se i respectar-se, a conèixer-se i a relaxar-se en moments de tensió o stress
 • Potenciar la concentració.
 • Tenir cura de cos i ment a l'hora que desenvolupar altres potencials com pot ser el creatiu o el físic. 
ART TERÀPIA: NOVA!!!
Es una disciplina per ajudar-nos fent servir els mitjans artístics, les imatges , el procés creatiu i les respostes de l'alumne a aquestes activitats. Es basa en el coneixement del desenvolupament humà i les teories psicologiques, que es posen en pràctica a través dels mitjans artístics amb l'objectiu d'ajudar en el cas de conflictes emocionals i molts altres problemes socials i psicológics.
L'art teràpia proposa l'utilització de l'art com un mitjà que facilita la introspecció, l'autoconeixement, l'expressió, la socialització, l'autoestima i l'identitat; estimulant, per tant, el desenvolupament de l'infant.
YOGA INFANTIL: NOVA!!! 
Despertar l’atenció sensorial i la consciencia de la respiració proporciona als nens i nenes més energia, els ajuda a millorar el seu rendiment i a trobar un equilibri en les diferents àrees de la seva vida( social, educativa i familiar). 
Jocs, històries, música i moltes postures que fan que els nens i nenes augmentin la seva capacitat creativa i, sobretot, que gaudeixin de la classe de ioga al màxim.

  

 

Darte us ofereix:

 
ELS TEUS AVANTATGES:   LA QUALITAT:
 • Plataforma online.
 • DESCOMPTES. Per fills de docents i/o AMPA, per germans, bonificacions segons contractació, etc.
 • Guarderia gratuïta durant les reunions de pares i mares.
 • Control continu de la QUALITAT.
 • DIPLOMES DE NIVELL pels nostres alumnes.
 • Aplicació de les NOVES TECNOLOGIES a les extraescolars.
 • Gestió eficient del cobrament.
 • Control d'incidències immediat.
 • Sistema d'alertes per altes i baixes d'alumnes via e-mail.
 • Realització de publicitat de les activitats.
      

L'avaluació constant dels nostres professionals i dels programes afegeix valor i reforça la confiança del nostres clients al nostre sistema de qualitat:

 • AVALUACIÓ CONTÍNUA. La revisió dels programes pels participants (pares, mares i alumnes), asseguren el seu correcte funcionament.
 • PROGRAMACIÓ TRIMESTRAL I ANUAL: Els pares i les mares estaran informats online de totes les activitats que el seus fills faran cada trimestre.
 • MEMORIA ANUAL: DARTE confeccionarà la Memòria de final de curs per al centre escolar i/o AMPA, tenint en compte les millores proposades pels docents, pares, mares i fills/es en les seves avaluacions.
LA GESTIÓ:
SEGURETAT:
 • ACELLEC: Darte es soci d' ACELLEC, (Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'educació i la Cultura)
 • PROTECCIÓ DE DADES: L.O.P.D. : DARTE treballa d'acord a la Llei Orgànica de Protecció de dades.
 • CONTRACTACIÓ: Garantim la contractació del nostre personal conforme a la normativa laboral vigent.
 • ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: Tots els participants de les extraescolars de DARTE disposen d'assegurança de R.C. i accidents si son esportives.
 • SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA: DARTE, està adherida a la RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS, des del gener de 2.011.
 • LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES: DARTE, disposa de totes les competències exigides i adeqüades per a gestionar els serveis d'activitats extraescolars.
 • NORMATIVA DE QUALITAT: DARTE fa servir processos i procediments testats que garanteixen la qualitat dels nostres serveis. La satisfacció dels nostres clients avalen aquesta qualitat.
RESPONSABILITAT EDUCATIVA:
 • AGILITAT I IMMEDIATESA DE LES GESTIONS: Inscripcions, altes i baixes, cobraments i devolucions, etc. per plataforma online i base de dades pròpia.
 • GESTIÓ DELS EDUCADORS.
 • ASSESSORAMENT DIRECTE AL CENTRE I/O AMPA
 • CENTRE D'ATENCIÓ PERMANENT A PARES I MARES.

COMODITAT I CONFIANÇA

 • Personal qualificat.
 • Coordinador responsable per a cada centre escolar.
 • Programes educatius per totes les extraescolars, adaptats a les diferents edats i nivells maduratius.
 • Accés inmediat a l'informació de les extraescolars que s'oferten mitjançant plataforma online.

 

 

 

 

 

  

Facebook