activitats de educació ambiental

 
Fundació Mediterrània i Darte organitza  aquesta sortida escolar que en aquest moment es UNICA, amb l'objectiu de que lsigui una activitat de qualitat. Es tracta d'un recorregut interpretatiu per un parc fluvial a la nova ESCOLA DE NATURA DEL FRANCOLÍ, a Tarragona.
La formació de tots aquests alumnes en temes ambientals és essencial per garantitzar que els adults de demà respectin l'entorn.

Facebook

Webs amigues

                  Webs amigues!

 

 

JumpingClay Espanya

 

Mediterrànea

 

Educo