Activitats Extraescolars

Les nostres Activitats Extraescolars son un complement educatiu de la formació reglada.  Els nois i les noies arriben als seus objectius i  aprenen mentre es diverteixen.

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES:

Son la nostra especialitat.
Ens conviden a sentir, explorar, conèixer i transformar la realitat, a l’hora que faciliten el desenvolupament integral i harmònic de les qualitats humanes.
La presència de l’art a l’educació ajuda a comprendre, sentir, pensar, expressar i construir.

MODELATGE AMB ARGILA POLIMÈRICA D’ASSECATGE A L’AIRE:

A Darte Activitats portem més de 8 anys utilitzant l’argila polimèrica per a treballar amb nens i nenes de totes les edats. Les característiques especials d’aquesta argila la fan una eina plena, motivadora i estimulant. Afavoreix la creativitat, la motricitat fina, la imaginació i la creació en 3 dimensions entre d’altres habilitats.

CREA I GAUDEIX:

Amb la pràctica d’aquesta activitat i durant el curs escolar, les noies i els nois conèixen diverses tècniques d’expressió plàstica i experimenten amb diferents materials; Decoupage, dibuix, estampació, pintura acrílica, aquarela, materials de modelatge, creació amb materials de reciclatge, fusta, cartró, paper… entre daltres

DIBUIX I PINTURA:

Aquesta activitat pretent afavorir i potenciar el gust per l’expressió, la creativitat, la reflexió i l’afany de superació. L’objectiu és trobar un marc de representació d’allò que volem expressar sense paraules. Al realitzarla els alumnes van adquirint nocions de pintura, dibuix descriptiu, naturalista i ornamental, les ombres i la proporció emprant diferents tipus de materials per tal d’estimular l’interès dels alumnes, i també treballant les emocions i els sentiments.

ALIMENTACIÓ SALUDABLE I CUINA CREATIVA:

Alimentar-nos és una necessitat bàsica per els éssers humàs, però també és un plaer i cada vegada més un art. Per aquest motiu volem oferir als infants la possibilitat d’aprendre les nocions bàsiques de la cuina. L’objectiu es que gaudeixin alhora que aprenen hàbits saludables i que els motivin a tastar aliments nous. S’adapta a l’infraestructura disponible, sempre tenint en compte la seguretat dels participats,la higiene i manipulació dels aliments, per aquest motiu  s’elabora cuina freda i cuina en microones o que es pugui finalitzar fent la cuita a casa.

TEATRE i TEATRE AVANÇAT:

El teatre aporta d’altres beneficis a més de formar petits actors i actrius; Aconseguir que els alumnes agafin gust per expressar-se, que aprenguin a fer-ho amb creativitat, fent servir la imaginació i tenint el compte el respecte que mereix el treball dels companys.

 

ACTIVITATS FORMATIVES:

Refermem els continguts curriculars de matèries escolars reforçant el seu aprenentatge i fent que es consolidi.Es treballen des d’una perspectiva més interactiva i grupal.

OBJECTIUS:
  • Millorar la capacitat intel·lectual dels nen/es, estimulant i reforçant les seves capacitat d’aprenentatge. Fem servir tècniques d’organització, memòria i dinàmiques de grup per mantenir l’atenció de l’alumne i que assoleixi els coneixements.

PLAY AND LEARN ENGLISH

En aquesta extraescolar es treballa l’anglès de manera vivencial. Volem trencar amb la dinàmica més comuna d’una classe d’anglès i endinsar a les i als alumnes en un munt d’activitats realitzades totes totalment en anglès. Donem una especial importància a la comprensió auditiva i a la parla de l’anglès ja que els infants en aquest grup realitzen diferents activitats, jocs, manualitats, etc.  

 

REFORÇ ESCOLAR/ EINES D’ESTUDI:

Activitat ideal per aquells alumnes que volen consolidar els coneixements adquirits a l’escola, o que necessitem reforçar continguts de matèries específiques. Es realitzen entrevistes amb els tutors de cada alumne per conèixer el seu expedient acadèmic i poder incidir en aquelles àrees i matèries en que el nen presenta més dificultats. Mitjançant un aprenentatge individualitzat no solament s’incideix en continguts acadèmics, sinó que també es treballen hàbits d’estudi bàsics, per exemple: hàbits posturals, la concentració, manipulació correcta del llapis bolígraf, cal·ligrafia, etc. També es donen a conèixer eines d’estudi: la biblioteca, internet, etc.

ACTIVITATS ESPORTIVES

L’esport es basa en el moviment corporal i desenvolupa, de forma integral i harmònica les capacitats físiques, afectives i cognitives de la persona.
La finalitat es millorar la qualitat de la participació humana en els diferents àmbits de la vida: familiar, social i productiu.

OBJECTIUS:
  • Iniciar l’alumne/a a una especialitat esportiva, adquirir coneixements sobre reglaments teòrics i la seva posterior posada en pràctica.
  • Introduir l’esport com a via per desenvolupament de capacitats perceptives, espaials i temporals.
  • Desenvolupar valors com la cooperació, el companyerisme, l’esperit de superació, l’esforç, la competitivitat positiva,… 

MULTIESPORT INFANTIL:

Aquesta activitat té per objectiu introduir als infants en el món dels esports, ja siguin individuals o per equips. Mitjançant el joc i la pràctica d’esports concrets i adaptats a les seves necessitats l’infant anirà aprenent els valors que transmet l’esport.

BASKET

L’activitat serveix per iniciar els nens i nenes en aquest esport d’equip amb la finalitat última de fer-los gaudir d’aquest joc i d’estimar-se el bàsquet. 
Els principals objectius que es volen assolir són l’aprenentatge bàsic de la tècnica (bot, tir, desplaçaments…), el coneixement de les regles del joc i la importància del treball en equip.

JOCS COOPERATIUS I JOCS TRADICIONALS:

 En aquesta activitat els nois i noies, d’una banda, aprenen    jocs tradicionals que desconeixen i en practiquen d’altres al quals ja han jugat fins i tot ideant i construint els materials que corresponguin. D’altra, amb els jocs cooperatius amplien l’esperit de col·laboració, anteposen el “jugar” al “guanyar”, aprenen a apreciar la feina dels companys ja que entre tots aconsegueixen objectiu  comú. Fan activitat física. Entenen la importancia de les normes per a la correcta execució del joc.

FUTBOL:

Practicar activitats esportives i recreatives dintre del recinte escolar i també en l’àmbit extraescolar; conèixer els aspectes tècnics i reglamentaris bàsics; comprendre la necessitat de respectar el reglament i prioritzar el joc nét.
Conèixer les tècniques bàsiques del futbol mitjançant la pràctica de jocs reglats i adaptats a les característiques dels alumnes. Introduir els alumnes en les accions motrius comunes d’inici als esports col·lectius i en l’acceptació dels aspectes reglamentaris.