Què és Darte?

Darte es una iniciativa per a l’educació en el lleure. Oferim Activitats Extraescolars, cursos i tallers adaptats i personalitzats, serveis educatius i d’esplai. També treballlem en projectes propis de caracter social, cultural i medi ambiental.


Entre les eines que utilitzem hi ha l’ús d’argiles polimèriques i d’altres recursos motivadors per tal d’engrescar en l’aprenentatge aprofitant el temps de lleure per reforçar coneixements, per afavorir i incentivar la creativitat i la imaginació i per educar el valors.